Önerilen yazıSağlık

COVID-19 Hastalarındaki Beyin Hasarının İlk Detayları

COVID-19 hastalarındaki nörolojik hasara yönelik izgeölçümsel görüntülemeye dayalı ilk araştırmalardan biri, Massachusetts Genel Hastanesi’nde çalışan araştırmacılar tarafından American Journal of Neuroradiology bülteninde sunuldu.

Özel bir manyetik rezonans (MR) yöntemi kullanarak altı hastaya bakan araştırmacılar, nörolojik belirtileri olan COVID-19 hastalarının beyinlerinde, başka sebeplerden oksijen yetmezliği (hipoksi) yaşayan diğer hastalarda olan metabolik bozukluklardan bazılarının görüldüğünü fakat önemli farklılıkların da bulunduğunu keşfetmişler.

Temelde bir solunum hastalığı olsa da, COVID-19 enfeksiyonu beyin de dahil olmak üzere başka organları da etkiliyor.

Hastalığın beyindeki başlıca etkisinin, oksijen yetmezliği üzerinden gerçekleştiği düşünülüyor.

Fakat az miktardaki çalışmada, COVID-19’la ilişkili beyin hasarının ayırt edildiği belirli hasar türleri belgelenmiş. Hastalık bu yılın başlarında ortaya çıktığından beri, MGH’ye COVID-19 geçiren birkaç bin hasta gelmiş.

Bu çalışma, o hastalardan üç tanesinden elde edilen bulguları içeriyor.

Nörolojik belirtilerin şiddeti, en iyi bilinenlerden (geçici koku duyusu kaybı) baş dönmesi, kafa karışıklığı, nöbetler ve felç gibi daha ciddi belirtilere kadar değişiklik gösteriyor.

Çalışmanın kıdemli yazarı ve Radyoloji Bölümü’nde araştırmacı olan Eva-Maria Ratai, “Bu belirtilerden bazılarının altında yatan biyolojik destekleri tanımlamak istedik” diyor.

“Daha ileri giderek, COVID-19’un uzun süre devam eden etkilerini de anlamak istedik. Bunlar arasında baş ağrıları, bitkinlik ve algısal zayıflama bulunuyor.

Akut aşamadan sonra, bilinç bulanıklığı ve diğer zayıflamaların da uzun süre devam ettiği bulundu” diyor Harvard Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü’nde yardımcı profesör olan Ratai.

Massachusetts Genel Hastanesi. Ç: O.