Featured

O Halde Öbür Tarafa Geç

Espiri yapmaktan hoşlanan çakır keyif bir adam, meyhanenin kapısında durur. İçerde hoşlanmadığı birkaç kişiyi görünce yüksek sesle bağırır:

– Baylar, sağda oturan bir kaç ayı ile solda oturan birkaç maymun hariç, hepinizi saygı ile selamlarım!

İriyarı bir adam sinirli bir şekilde:

– Bana bak ben ayı değilim!

Adam, hiç istifini bozmadan:

– O halde öbür tarafa geç!