Gündem

COVID-19 nedeniyle hastaneye yatış riskini en fazla azaltan aşı açıklandı

Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC)’nin yayınladığı son raporla ABD’de Mart-Ağustos aylarında enfekte olan hastalar üzerinden COVID-19 aşılarının koruyuculuğu duyuruldu.

Mart-Ağustos ayları arasında enfekte olmuş hastalar incelendi

Rapor ABD’nin 18 eyaletindeki 21 hastanenin verileriyle bir araya getirildi. Yaklaşık 1300 tam aşılı kişi ile hiç aşı olmamış 2300 kişiyle karşılaştırıldı. İncelenen kişilerden 476’sı Moderna, 738’i Pfizer ve 113’ü J&J aşısını tercih etmişti.

Pfizer aşısı hastaneye yatış riskini uygulandıktan sonra ilk dört ayda %91 daha sonra %77 azaltıyor.

Moderna’da ise koruma oranı azalmıyor, diğer aşılara göre daha etkin oluşunun sebebi olarak bu özelliği öne çıkıyor.

Her üç aşı da ciddi hastalık ve ölüme karşı güçlü bir koruma sağlıyor. CDC yazarları yeni yayınlanan bu bulguların “aşı güçlendiricilerle ilgili bireysel seçimlere ve politika önerilerine rehberlik edebileceğini” düşünüyor.

ABD’de Delta varyantı Temmuz ayında baskın hale geldiği için son altı ayı kapsayan incelemede Delta, Alpha veya diğer varyantlarla enfekte olmuş kişileri içerebilir.

Delta varyantına karşı da daha etkili olduğu düşünülüyor

Mayo Clinic’ten bir araştırmaya göre Temmuz ayında yaygınlaşan Delta varyantı vakalarında Moderna aşılarının koruyuculuğu %86’dan %76’ya, Pfizer aşısının koruyuculuğu ise %76’dan %42’ye düştü.

Moderna’nın hastaneye kaldırılma riskini azaltmasının birkaç nedeni var. İlki Moderna aşısı daha yüksek dozda mRNA içerir, bu da Pfizer aşısından daha yüksek antikor seviyeleri ürettiğini açıklayabilir. Diğeri ise Moderna dozları dört hafta arayla, Pfizer ise üç hafta arayla uygulanıyor. Antikorların oluşması için daha fazla zaman tanınması Moderna’nın daha etkili olmasını sağlıyor. İngiltere’de yapılan bir araştırmada Pfizer’in de daha fazla antikor üretmesi için altı ile on dört 6-14 hafta arayla uygulanmasının daha yüksek performans gösterebileceği ileri sürülmüştü.