Featured

KAZ YOLLASAM YOLAR MISIN?

Çok soğuk bir kış günü padişah, tebdili kıyafet gezmeye karar vermiş. Yanına baş vezirini de alarak yola çıkar az gidip uz gidip bir derenin kenarına varırlar. Dere kenarında kan ter içinde çalışan bir ihtiyar görürler.

Adam elindeki derileri suya sokup, döverek tabaklamaktadır.

Tebdili kıyafet yapan padişah, ihtiyari selamlar.

” Selamünaleyküm ey pir’i fani…”

” Ve aleykümselam ey serdar-ı cihan…” Padişah sorar.

” Altılarda ne yaptın ?”

” Altıya altı katmayınca, otuz ikiye yetmiyor sultanım…” diye cevap verir yaşlı adam. Padişah gene sorar.

” Geceleri de mi kalkmadın ?”

” Kalktık kalkmasına amma, ellere yaradı…” der ihtiyar. Padişah bu cevaba tebessüm eder. Peki:

” Bir kaz göndersem yolar mısın ?”

” elbette sultanım hem de hiç viyaklatmadan…”Padişahla baş vezir adamın yanından ayrılıp yola koyulurlar.

Sultan vezire döner:

” Ne konuştuğumuzu anladın mı vezir ?” diye sorar.

” Hayır padişahım…” der vezir. Padişah bunu söyleyince sinirlenir. Ey vezir der

” Bu aksama kadar ne konuştuğumuzu anlamazsan tiz kelleni alırım.”Korkuya kapılan baş vezir, padişahı saraya bıraktıktan sonra kafadan olma telaşıyla derenin kenarına koşar. İhtiyar adamı hâlâ orada çalışıyor görünce derince bir “oh” çeker nefes nefese adama yaklaşır.

” Selamünaleyküm” der “Ne konuştunuz siz padişahla…”hem merak hem de çok büyük bir telaşım var ne olur söyle. Adam, baş veziri söyle bir süzer.

” Kusura bakma. öyle bedavaya söyleyemem. Ver bir yüz altın

vezir el mahkum yüz altını verir:

” Sen padişahı, serdar-ı cihan, diye selamladın oysa ki kıyafetini değiştirmişti. Nereden

anladın sen onun padişah olduğunu..”

” Efendi” der. “ Ben dericiyim. Onun sırtındaki kürkü padişahlardan başkası giyemezdi..”

Vezir şaşkın bir şekilde:

” Peki, altılara altı katmayınca, otuz ikiye yetmiyor da ne demek…” diye sorar

Adam, ikinci keseye uzatırken elini

” Padişah, altı aylık yaz döneminde çalışmadın mı ki, kış günü çalışıyorsun, diye sordu. Ben de, yalnızca altı ay yaz değil, altı ay da kış çalışmazsak, yemek bulamıyoruz dedim.”

Vezir bir soru daha sorar keseyi peşin peşin uzatırken:

” Geceleri kalkmadın mı ne demek oluyor pekâlâ ?”

” Çocukların yok mu diye sordu. Var, ama hepsi evlatlarımın kız.

Evlendiler de, başkasına yaradılar, diye cevapladım…”

bu gizemli konuşma sırasın hayretten hayrete düşen vezir son bir sormaya yeltenir.

Her şeyi anladım da ” Kaz gönderirsem yolar mısın dedi ya padişah, o kaldı aklımda…”

peki onun anlamı neydi çok merak ettim diyince ihtiyar muzip muzip güler.

“Eeee artık onu da sen bul…”