Yargıtay’dan binlerce kişiyi ilgilendiren emsal karar: Paranızı geri alabilirsiniz!

Vakıf üniversitelerinin yaygınlaşması ile beraber öğrenciler hayallerini kurdukları fakültelerde eğitim görme fırsatına daha çok yaklaşırken, bazı öğrencilerin ödediği ek ücretler ise tartışma konusu oldu.

Söz konusu ek ücretler tekraren alınan ve yaz okulunda görülen dersler için ödeniyor.

Bu iki ücret kaleminin de ayrı ayrı değerlendirilip yasal dayanakları ile incelenmesi gerektiğine vurgu yapan hukukçular ise; Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin kararına dikkat çekiyor.

Her ne ad altında olursa olsun fazladan tahsil edilen ücretlerin sebepsiz zenginleşme olduğunu ifade eden uzmanlar, 10 senelik zaman aşımı süresi içinde söz konusu ücretlerin iadesinin talep edilmesinin mümkün olduğunu belirtiyor.

EĞİTİM ÜCRETİ DIŞINDAKİ ÜCRETLER HUKUKA AYKIRI

Öğrencinin üniversitede eğitim görmekte iken aldığı ve başarısız olduğu derse ilişkin bir sonraki dönem ek ücret talebi ile karşılaşması haline ilişkin olarak konuşan Avukat Burak Alcan, Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 18.03.2020 tarihli kararında; vakıf üniversitelerince, öğrencilerin başarısız olduğu ya da hiç almadığı derse ilişkin bir sonraki dönem alacağı dersler için eğitim ücreti dışında her ne ad altında olursa olsun ek bir ücret alınmasının hukuka aykırı olduğuna vurgu yapıldığını belirterek, ”Aksi bir uygulama halinde fazla tahsil edilen ücretler sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca geri alınabilecektir.” dedi.

Alcan, dönemin uzaması nedeniyle öğrenciden ücret alınmasına dair ise bir engel bulunmadığını dile getirdi.

10 SENELİK ZAMAN AŞIMI SÜRESİ İÇİNDE İADE TALEP EDİLEBİLİR

Mahkemece başarısız olunan derslerle ilgili davacı öğrencinin ödediği ücretlerin üniversitenin belirlediği dönem ücreti dışında ek ücret olup olmadığının tespit edilerek karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde yanılgılı değerlendirme sonucu karar verilmiş olmasının hatalı olup, bozmayı gerektirdiğine de değinen Alcan, Yargıtay’ın söz konusu kararıyla birlikte öğrencilerin ücret talep etme haklarını öğrenmelerinden itibaren iki sene ve her halde bahse konu sebepsiz zenginleşmenin meydana geldiği tarihten başlayarak on senelik zaman aşımı süresi içinde her ne ad altında olursa olsun fazladan tahsil edilen ücretlerin iadesinin talep edilmesinin mümkün olduğunu kaydetti.

YAZ OKULU İÇİN ÜCRET İADESİNİN YASAL DAYANAĞI YOK!

Öğrencilerin yaz okuluna ilişkin ödedikleri ücretlere ilişkin ise Alcan, ”Yaz okulu öğretim döneminin dışında kalıp genellikle temmuz–ağustos aylarında ve öğrencilerin kendi isteği ile aldıkları dersler olarak değerlendirilmelidir. Yaz okulu sayesinde öğrenciler herhangi bir zaman kaybına maruz kalmadan mezun olma fırsatına kavuşmakta olduklarından dolayı yaz okulu ücretinin iadesinin yasal dayanağı yoktur. Yargı kararlarında da yaz okulu ücretinin hukuka uygun olduğuna hükmedilmektedir. Bu itibarla yaz okulu ücretlerinin iadesinin talep edilmesi mümkün değildir.” diye konuştu.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK