Şeytanın vesvesesinden kurtulmak için okunacak dua

Vesvese fısıltıdır. Vesvese şeytanın insanın kalbine ektiği bir şüphe tohumudur. Vesveseden ancak Allah’a sığınarak kurtulabiliriz.

Allah’ dua ile sığının. Her türlü isteğiniz için O’na yönelin. Peki şeytanın vesvesesinden kurtulmak için hangi duaları okumalıyız.

İşte Şeytanın vesvesesinden kurtulmak için okunacak dua…

Her türlü zarardan ve şeytanın vesvesesinden korunmak için belki birçoğumuz bildiğimiz bazı duaları okuruz. Kalbimizde veya beynimizdeki vesvese yada kötü düşüncelerden kortulmak için ne yapılmalıdır? gibi soru sorulduğunda önce hemen şunu belmemiz gerekir, vesvese çok korkulacak bir şey değildir, çünkü iman var ki, vesvese geliyor.

Sahabe-i Kiram’dan Efendimiz’e gelip, “Ya Rasûlallah, vesveseye mübtelâyım.” diyen birine, Efendimiz (s.a.v.) in cevabı, “Endişe edilecek bir şey yok; o mahz-ı imandır, imanın kuvvetindendir.” şeklinde olurdu.

Buna göre, kişinin, kalbine gelen kötü sözlerden üzüntü duyması gösteriyor ki, o kötü sözler onun kalbine ait değildir.

Namazı terk edip, meselâ, kumarhaneye gittiğinde o kötü sözlerin kesildiğini görecektir. Demek ki, o sözlerin sahibi namaza düşman, kumara dost birisidir. Bu ise namaz kılan müminin kalbi olamaz, ancak şeytan olabilir.

Celâleddin-i Süyûtî hazretleri buyuruyor ki,

Şeytanın vesvesesinden, sıkıntıdan kurtulmak için hergün şu dua okunmalıdır:

TÜRKÇE OKUNUŞU : “Yâ Allah-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ Allah -ül-hayy-ül-halîm-ül’azîm-ür-raûf-ül-kerîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kâimü alâ külli nefsin bimâ kesebet, hul beynî ve beyne aduvvî!”

TÜRKÇE OKUNUŞU : E’ûzü bi-kelimâtillâhit-tâmmeti min şerri külli şeytânin ve hâmmetin ve min şerri külli aynin lâmme-tin.”

Bu duâ her sabâh ve aksam üç def’a okunup kendi ü-zerine veya yanmdakilerin üzerine üflenirse, göz değmesinden ve şeytânların ve hayvanların zararından korur.

Bir hadîs-i şerîfde, “Birşeyden zarar gören, abdest alıp iki rek’at namaz kılsın! Sonra; Yâ Rabbî! Senden istiyorum. Senin âlemlere rahmet olan Peygamberin Muhammed aleyhisselâmı vesîle kılarak sana yalvarıyorum. Yâ Muhammed! Dileğimi kabûl etmesi için Rabbime seni vesîle ediyorum. Yâ Rabbî! Onu bana şefâ’atçı et desin.” buyuruldu.

Her türlü kötülükten kurtulmak için için şu duâ da o-kunmalıdır:

TÜRKÇE OKUNUŞU : “E’ûzü bikelimâtillâhit-tâmmeti min şerri külli şeytânin ve hâmmetin. Ve min şerri külli effâkin kâzi-betin. Ye min şerri külli gammâzin hâinetin. Ve min şerri külli aynin lâmmetin. Ve min şerri külli bid’atin dâlletin.”

Nasıl olursa, insan vesveseden zarar görür?

İnsan vesvesenin zarar vereceği vehmine kapılır, zarar verdiğini düşünürse zarar görür. Böylece kalbini sıkıntıya sokmuş, ıztıraba sürüklemiştir. Çünkü hayali hakikat sanmıştır. Bir şeytan işi olan vesveseyi kendi kalbine mal etmiştir.

Şeytanın vesvesesini kalbinden gelen bir söz gibi kabullenmiştir. Yani vesvesenin zarar verdiği kanaatine varmış, zarar görmüştür. Tehlikeli sanmış, tehlikeye düşmüştür. Zaten şeytan da böyle bir şeyi istemektedir ve şeytanın dediği olmuştur.